winterblues

Een winterdip en winterdepressie zijn (jaarlijks terugkerende) klachten tijdens de koudere en donkere maanden van het jaar.

Winterblues

de oorzaak van
winterblues

De oorzaak van de winterblues is veelal het gebrek aan licht. In de winter zijn de dagen korter, neemt de lichtsterkte van de zon af en komt de zon later op. Melatonine is een hormoon dat een rol speelt in het slaap-waakritme van ons lichaam. Het zorgt ervoor dat we slaperig worden als het donker wordt.
Wanneer de dagen korter zijn en er minder zonlicht is wordt er bij sommige mensen meer melatonine aangemaakt waardoor zij snel slaperig zijn en zich gedurende de dag duf voelen.

Dit duffe gevoel kan enerzijds direct wat sombere gedachten en gevoelens triggeren, maar het gaat vaker indirect, namelijk: wanneer je je duf voelt en het is buiten donker dan ben je minder actief en meer geneigd jezelf terug te trekken. Dit is dan van invloed op je dopamine huishouding welke sterk gerelateerd aan somberheid en interesseverlies.

Een andere mogelijke oorzaak is de grote nadruk op plezier tijdens de zomer, alle leuke activiteiten en vakanties zijn achter de rug. Alles is geweest, je geld en energie zijn op en nu komen de donkere maanden. Mogelijk is het ook een beetje onze eigen schuld.


Tenslotte kan bij een terugkerende winterdip de zaak geconditioneerd worden. Mentaal en fysiek verwachten we weer een dip waardoor de dip ook komt. De anticipatie stress zorgt voor een verhoogde cortisol en noradrenaline afgifte waardoor het lichaam naar aanvoelt en er een hyperfocus ontstaat op het eigen lichaam, resulterende in de bevestiging dat er wederom een winterdip aankomt.

winterdepressie vs.
winterdip

Een winterdepressie, al hoewel we het wel vaak zo noemen “Ik zit weer in mijn winterdepressie”, is meestal geen echte depressie, maar een milde vorm ervan. Een winterdepressie noemen we daarom ook wel een ‘winterdipje’ of ‘winterblues’. Een echte winterdepressie laat zich kenmerken door twee aaneengesloten weken waarin er bijna elke dag gedurende het grootste gedeelte van de dag sprake is van somberheid en/of geen interesse meer hebben voor dingen die je voorheen wel interesseerde.

Wanneer de klachten niet zo hevig of aaneengesloten langdurig zijn heb je waarschijnlijk last van ‘winterblues’. De winterblues merk je aan je slechte humeur, verminderde activiteit, moeite met opstaan, weerstand om naar het werk te gaan en prikkelbaarheid.

diagnose
adhd

De diagnose ADHD wordt gesteld aan de hand van de ADHD-criteria in de DSM 5 (de diagnostische handleiding van psychische stoornissen). Zij hanteren de volgende ADHD-criteria:

 • Symptomen: er moeten minstens 6 symptomen zijn die duiden op aandachtstekort of hyperactiviteit.
 • Leeftijd: de symptomen moeten aanwezig zijn geweest voor het 12e
 • Omgeving: de symptomen moeten in twee of meer omgevingen voorkomen. Dus niet alleen thuis, maar ook op school of op het werk.
 • De mate van beperking: de symptomen moeten de prestaties op school of op het werk belemmeren of verminderen.
 • Andere stoornissen: de symptomen kunnen niet verklaard worden door een andere diagnose.

 

Hulp bij het omgaan met ADHD klachten?

Heb jij een kind met concentratieproblemen, hyperactiviteit en/of impulsiviteit? Of heb je hier zelf last van? Ben je mentaal en/of fysiek erg onrustig? Meld je nu aan voor onze unieke ondersteuning!
Probeer nu!

symptomen
adhd

De diagnose ADHD wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. Kinderen vallen vaak op vanwege hun hyperactieve gedrag en impulsiviteit. Ook op latere leeftijd kunnen deze klachten nog voor komen. Verder staan bij volwassenen de aandachts- en concentratieproblemen op de voorgrond. In de DSM 5 worden drie beelden van ADHD onderscheiden:

 • Het overwegend onoplettende beeld: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtsproblemen. Denk aan; snel afgeleid, dromerig, passief/teruggetrokken lijken, ongeorganiseerd en vergeetachtig, niet lijken te luisteren, vaak dingen kwijt zijn of verliezen, moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas/omgeving, moeilijk instructies kunnen volgen, moeite met aandacht richten, moeite aandacht bij taken of spelactiviteiten te houden.
 • Het overwegend hyperactieve/impulsieve beeld: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit. Den hierbij aan; moeilijk stil kunnen blijven zitten, moeilijk op zijn/haar beurt kunnen wachten, van de ene activiteit naar de andere hollen, overdreven veel praten, niet rustig kunnen spelen, anderen in de rede vallen, zich vaak in gevaarlijke situaties storten.
 • Het gecombineerde beeld: beide soorten problemen komen gezamenlijk voor.

behandeling
adhd

De behandeling van ADHD bestaat bestaat meestal uit een combinatie van deze componenten: psychosociale interventies, psycho-educatie en medicatie. Voorbeelden van psychosociale interventies zijn individuele behandeling door een psycholoog en groepstherapie. Voor kinderen en jongeren is tevens oudertraining en/of leerkrachttraining mogelijk. Voorbeelden van medicatie zijn Ritalin of Concerta.

Add vs.
adhd

ADD is een subtype van ADHD en staat voor Attention Deficit Disorder. Het wordt een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidstype genoemd. Er is voornamelijk sprake van een verminderde concentratie. Bovenstaande ADD symptomen en ADD kenmerken komen vrijwel altijd voor bij mensen met ADD. Voorbeelden van overige kenmerken zijn: slecht overzicht in tijd hebben, vergeetachtig en chaotisch door een slecht kortetermijngeheugen, moeite met prioriteiten stellen en meer behoefte aan slaap.

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Heb jij zelf, jouw kind of partner concentratieproblemen, hyperactiviteit en/of impulsiviteit? En heb je het gevoel dat dit nadelige gevolgen heeft? Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om hierin te ondersteunen!

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die de ADHD-klachten in jouw leven spelen en wat de gevolgen daarvan zijn. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. De diagnose wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. Vaak vallen kinderen op vanwege hyperactief en impulsief gedrag. Bij volwassenen staan vooral aandacht- en concentratieproblemen op de voorgrond. Wanneer aandacht- en concentratieproblemen duidelijk aanwezig zijn, maar er weinig sprake is van hyperactiviteit, kan er sprake zijn van ADD. Wanneer je AD(H)D hebt, heb je vaak moeite met het plannen en organiseren van het dagelijks leven. Het kan invloed hebben op schoolprestaties en het functioneren op het werk. Waar je tegen aanloopt verschilt natuurlijk per persoon en per context. We zoomen in op belangrijke ervaringen in jouw leven en stellen ons de vraag hoe jij het beste functioneert. Zodra we dit goed in kaart hebben, maken we een logische strategie gericht op verandering. In zo’n strategie zit een hiërarchie, je begint immers niet met het moeilijkste. De strategie richt zich op gedachte- en gedragsverandering.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Dit maakt het gesprek concreet en helpt bij het herkennen van situaties. Daarnaast kunnen we meedenken hoe is lastige situatie te begrijpen.
De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; Een maand brengt al resultaat!

De psycholoog in jouw telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jij samen met jouw psycholoog hebt uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent deze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven, zoals vaker gebeurd bij ADHD. Dit werkt dus uitstekend bij oefeningen die betrekking hebben op ADHD! Jouw psycholoog kijkt over je schouders mee en bespreekt hoe om te gaan met bepaalde situaties om uiteindelijk tot een goede en haalbare structuur te komen. Omarming en acceptatie van jouw unieke zelf blijft een belangrijk onderwerp en een hoger doel! Per slot van rekening heeft ook ADHD voordelen, denk aan: Hyper-focus, Creativiteit, Pragmatisme, Veerkracht, Intuïtief, Fantasievol, Humoristisch, en Impulsiviteit (leuke dingen doen zonder teveel gedoe !).
Waar jouw ADHD trekken je teveel in de weg staan is het punt van aandacht.

Jouw psycholoog staat hierin naast je, stimuleert en coacht. Daarnaast blijkt dat we veel meer onderwerpen en moeilijke situaties kunnen behandelen, dan je zou doen bij reguliere wekelijkse consulten.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over adhd