woman-2696408_1920-1

Wat zijn de vroege tekenen van schizofrenie?

Bij de oorzaak van schizofrenie speelt erfelijkheid een rol, maar genetische aanleg alleen is niet de enige factor. Het gaat ook om belastende omstandigheden (stressvolle situaties) waarin iemand dusdanig kwetsbaar is dat een psychose de kans krijgt.

Schizofrenie / psychosegevoeligheid

Bij de oorzaak van schizofrenie speelt erfelijkheid een rol, maar genetische aanleg alleen is niet de enige factor. Het gaat ook om belastende omstandigheden (stressvolle situaties) waarin iemand dusdanig kwetsbaar is dat een psychose de kans krijgt. Schizofrenie openbaart zich vaak rond de puberteit, een tijd van grote persoonlijke veranderingen, er is enige samenhang gevonden met blowen en emigratie.

De meest kenmerkende verschijnselen zijn wanen, hallucinaties, het wegvallen van de samenhang in spreken en denken, onlogische gedragingen en een gebrek aan emoties en motivatie. Minstens twee van deze symptomen moeten gedurende minimaal een maand optreden.

De verschijningsvormen kunnen zeer verschillend zijn. Wanneer die verschijnselen in een periode samenkomen, spreken we van een psychose. Steeds terugkerende psychoses verdelen het leven van schizofreniepatiënten vaak in ‘goede en slechte periodes’.

Omdat de symptomen en verschijnselen zo divers zijn is er ook geen eenduidig antwoord te geven van vroege kenmerken beginnen schizofrenie.

Wie nog nooit een psychose heeft gehad, zal deze psychose niet zien aankomen in deze vroege fase. Het typische gedrag dat eraan voorafgaat, is achteraf pas te duiden..

In de vroege fase ervaar je klachten die je misschien niet meteen kunt thuisbrengen. Ze kunnen vanzelf weer weggaan, lang hetzelfde blijven, maar ook verergeren richting een psychose. Het kan dus alle kanten op.

Klachten in deze fase zijn nog geen aanleiding tot grote paniek of drastische maatregelen. In deze vroege fase veranderen er subtiele dingen in je gedrag. Je blijft bijvoorbeeld vaker op je kamer, je mist afspraken, je doet een beetje vreemd, of je doet onlogische uitspraken. De omgeving heeft dit meestal eerder door dan jij. Het is belangrijk om signalen uit je omgeving serieus te nemen en je vroege symptomen te bespreken met mensen die je vertrouwt.

Dit zijn een aantal typische voorbeelden van vroege symptomen:

 • Je bent in jezelf gekeerd;
 • Je trekt je terug uit gezelschap en relaties;
 • Je praat in jezelf;
 • Je verwaarloost jezelf: je blijft in bed;
 • Je hebt rare gedachten;
 • Je hebt onlogische gedachten of doet onlogische uitspraken;
 • Je bent argwanend en wantrouwend;
 • Je hebt het gevoel dat je signalen krijgt via media of mensen;
 • Je hebt het gevoel dat je bestuurd wordt;
 • Je hebt het gevoel dat er machten of krachten aan het werk zijn;
 • Je studie, werk of hobby’s gaan achteruit;
 • Je vertoont onlogisch gedrag;
 • Je bent sneller geïrriteerd en je wordt boos om onverklaarbare redenen;
 • Je hebt depressieve gevoelens;
 • Je praat vaak over de dood;
 • Je bent heel uitgelaten, opgewonden en hyperactief;
 • Je hoort, voelt, ruik, proeft, ziet dingen die er niet zijn;
 • Je bent hyperbezorgd of angstig;
 • Je bent rusteloos;
 • Je raakt snel overprikkeld
 • Je slaapt slecht.
 • Onverwacht

Drs. R.C. Siekmann
GZ psycholoog

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email