anthony-tran-vXymirxr5ac-unsplash

Wachtlijsten GGZ; een probleem voor velen.

Er zijn veel gevolgen van (te) lang wachten op psychologische hulp denkbaar. Allereerst de duur van de lijdensweg, hoe langer het duurt voordat je psychische klachten afnemen hoe langer je lijdensweg. Daarnaast nemen de klachten vaak toe!

Vektis Intelligence heeft in januari 2020 kwartaalrapportage uitgebracht betreffende wachttijden GGZ over de laatste 3 maanden van 2020 (Q4). De totale gemiddelde wachttijd bleek 14 weken, variërend van 8 tot 22 weken.  Daarnaast zijn de aanmeldwachttijden; de wachttijd tot aan de eerste intake, berekend. De kortste aanmeldwachttijd zijn bijna 6 weken. De langste aanmeldwachttijden zijn 10 tot 13,5 weken.

Wachtlijstoverbrugging Psychologen Loket

Deze cijfer geven aan dat de Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) van 14 weken van wordt overschreden, namelijk: 14 procent van de instellingen voor generalistische basis-ggz heeft een gemiddelde totale wachttijd langer dan de norm (Bron Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)).

Meer dan alleen vervelend voor de betrokkenen

Er zijn veel gevolgen van (te) lang wachten op psychologische hulp denkbaar. Allereerst de duur van de lijdensweg, hoe langer het duurt voordat je psychische klachten afnemen hoe langer je lijdensweg. Daarnaast nemen de klachten vaak toe! Vanuit leer-theoretisch model kan je beredeneren dat de duur en frequentie van bepaald ‘schadelijk’ gedrag, zoals vermijding, sociale isolatie, ongewenste gewoonten, et cetera bijdragen aan het verstevigen van de gewoonte en het bemoeilijken van de verandering.

Hoe Psychologen Loket jou kan helpen.

Psychologen Loket is van mening dat Loket-lidmaatschappen een passend antwoord zijn op het afremmen en terugdringen van ‘schadelijk’ gedrag al dan niet tijdens een wachtlijst periode. De Loket-lidmaatschappen zijn een unieke nieuwe methode van een psycholoog in jouw leven, namelijk: De mogelijkheid om dagelijks je problemen te bespreken en/of aan je doelen te werken via WhatsApp berichtenverkeer (tekst, audio of video).

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijden-de-generalistische-basis-ggz

https://wegvandewachtlijst.nl/wp-content/uploads/2020/01/kwartaalrapportage-2019-Q4-2019.pdf

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email