Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoe wij werken

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de dienst- en hulpverlening van Psychologen Loket.

Lees ook onze informatie over privacy en anonimiteit en onze disclaimer.

Voor- en nadelen werkwijze

Hulp via de telefoon en internet heeft voor- en nadelen.

Een belangrijk voordeel van onze dienst- en hulpverlening is dat er geen wachtlijsten zijn en laagdrempelig is. Het is flexibel omdat je in je eigen tijd en vanuit je eigen huis contact kunt hebben. Je hoeft dus geen vrij te vragen van je werk of een eind te reizen.

Een van de nadelen is dat Psychologen Loket niet in staat, het zinvol vindt en/of niet ambieert om op basis van online of telefonisch contact een diagnose te stellen en/of een behandeling te verzorgen. Doordat we je niet te zien krijgen, hebben we te weinig informatie van je om dat goed te kunnen doen. Een ander nadeel is dat onlinehulp niet voor iedereen geschikt is. Je moet hiervoor in staat zijn om je goed uit te kunnen drukken, verbaal of in geschreven tekst. Daarnaast voelt niet iedereen zich voldoende vertrouwd met de computer. Deze groep wordt gelukkig steeds kleiner en wij doen ons uiterste best om het zo eenvoudig mogelijk aan te bieden.

Onze hulp is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening, maar een volledige nieuwe manier van psychologisch contact, welke niet gezien kan worden als als een behandeling of alternatief voor de reguliere GGZ. Het is van belang dat je beseft dat onze werkwijze beperkingen heeft. Omdat “gewone” hulpverlening die beperkingen niet heeft, adviseren we je altijd ook van deze hulp gebruik te maken.


Wetenschappelijk onderzoek

We willen onze hulp blijven verbeteren door te leren van onze eerdere hulp en daarom maken we voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbevordering en onderwijs, gebruik van de beschikbare en geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners zorgen ervoor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen (artikel 458 WGBO). De onderzoeken zijn in het algemeen belang en kunnen zonder cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Mocht je bezwaar hebben, meld dit dan aan je hulpverlener of de medewerker in de crisislijnen. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat je gegevens niet gebruikt worden en dit ook registreren. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.