evoceren_vis948

Verandertaal als wetenschappelijke onderbouwing van de Loket-lidmaatschappen

Motiverende gespreksvoering is een methode die mensen aanzet tot gedragsverandering op een ongedwongen manier. Het is een behandelstijl die uitlokt wat mensen diep van binnen zelf in huis hebben door samen de ambivalentie te onderzoeken.

De laatste decennia wordt onze gezondheidssector meer en meer overspoeld met de zogenaamde welvaartsaandoeningen. Veel van deze aandoeningen staan in nauw contact met ons gedrag (bepaalde vormen van kanker, diabetes type II, hart- en vaatziekten, zwaarlijvigheid, ….). (Ongezond) eten is in overvloed aanwezig, fysieke activiteit is geen vereiste meer, alcohol en tabak zijn niet langer luxeproducten voor speciale gelegenheden, kortom voor de beheersing van deze gezondheidsrisico’s is gedragsverandering de bepalende factor.

Wanneer een cliënt ongemotiveerd lijkt om te veranderen of om goede raad op te volgen, wordt dikwijls aangenomen dat er iets mis is met de cliënt en dat er niets aan te doen valt. Deze aanname klopt meestal niet, niemand is volledig ongemotiveerd. Mensen zijn daarentegen over veel zaken ambivalent, namelijk: tegenstrijdig in de argumenten voor en tegen een bepaalde keuze, al dan niet de keuze voor gedragsverandering.

Motiverende gespreksvoering is een methode die mensen aanzet tot gedragsverandering op een ongedwongen manier. Het is een behandelstijl die uitlokt wat mensen diep van binnen zelf in huis hebben door samen de ambivalentie te onderzoeken.

motivatie verandering

Het onderzoek naar de ambivalentie binnen de cliënt moet worden uitgevoerd door middel van de ORBS-methode, namelijk: Open vragen stellen, Reflectief luisteren, Bevestigen en Samenvatten. Alleen op deze manier voorkom je de reparatiereflex bij de cliënt. De reparatiereflex is de neiging van de mens aan de andere kant van de ambivalentie te kiezen. Bijvoorbeeld: de therapeut zegt dat het hard nodig is om te gaan sporten en de cliënt antwoord daar vanwege drukte geen tijd voor te hebben.

Op het eerste gezicht lijkt dit alleen vermoeiend en zinloos. Echter met deze weerstand bevestigd de cliënt hier zijn eigen drukke agenda, waarmee de kans dat de cliënt daadwerkelijk gaat veranderen afneemt. We zijn daarentegen opzoek naar verandertaal, namelijk: de nadelen van de status quo, voordelen van verandering, de bedoeling te veranderen en optimisme over verandering (: ik wil, ik kan, ik heb nodig en ik ga doen).

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruiken van verandertaal positief gecorreleerd is met de kans dat de cliënt daadwerkelijk verandert (Miller, William R. & Rollnick, Stephen, Motiverende Gespreksvoering 2014).

Dit is een van de pijlers waarop de unieke Loket-lidmaatschappen op gebaseerd zijn. Omdat de cliënt en psycholoog een direct WhatsApp (tekst, audio of video) relatie aangaan kunnen veranderdoelen besproken worden op het moment dat een relevante situatie zich voordoet. In de praktijk zijn er daardoor veel meer motiverende momenten dan in de opzet van de huidige GGZ, namelijk: wekelijks (of minder) ambulant contact. Deze motiverende momenten worden door de psychologen van Psychologen Loket gebruikt om verandertaal uit te lokken, waardoor de kans op daadwerkelijke verandering toeneemt.

https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TG-2015-2-4/Motiverende-gespreksvoering

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email