trauma

Ingrijpende gebeurtenissen zijn traumatisch en kunnen (langdurig) psychische klachten tot gevolg hebben.  

Trauma Psychologen Loket

wat is
trauma?

Iedereen maakt wel eens iets naars mee. Dat hoort bij het leven. Doorgaans verdwijnt zo’n gebeurtenis na verloop van tijd uit je gedachten. Maar sommige gebeurtenissen zijn zo schokkend dat ze moeilijk te vergeten zijn. Ongeveer 51 tot 82% van de Nederlanders maakt ooit in zijn/haar leven een schokkende gebeurtenis mee. Je kunt een trauma ontwikkelen als reactie op zo’n gebeurtenis. Ingrijpende gebeurtenissen zoals een mishandeling, misbruik, een overval, een verkeersongeluk of oorlogsgeweld zijn traumatisch en kunnen (langdurig) psychische klachten tot gevolg hebben. Ook als getuige van een nare gebeurtenis kun je een trauma ontwikkelen. Hierbij kan het zo zijn dat de gebeurtenis recent is gebeurd, maar het kan ook langer geleden hebben plaatsgevonden.  

Een trauma wordt veroorzaakt door het gevolg van een een enorme hoeveelheid stress. Het lukt niet goed om met deze stress om te gaan, of om de gebeurtenis en de daarbij horende emoties te verwerken. Dit merk je aan zowel psychische als lichamelijke klachten. Je bent bijvoorbeeld somber, hebt hartkloppingen en schrikt snel. Ook klachten als nachtmerries, emotionele herbelevingen en verhoogde prikkelbaarheid komen voor.  

Trauma wordt onderscheiden in enkelvoudig en meervoudig trauma. Wanneer eenmalig iets ergs heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld een verkeersongeluk, spreek je van een enkelvoudig trauma. Maar het kan ook voorkomen dat je langdurig nare dingen hebt meegemaakt, bijvoorbeeld als je meerdere malen bent mishandeld, misbruikt en/of verwaarloosd door een ouder/verzorger in je kindertijd. Dit wordt een meervoudig/complex trauma genoemd. 

verschillende reacties
trauma

Mensen reageren verschillend op traumatische gebeurtenissen. Niet iedereen raakt getraumatiseerd na een nare ervaring. Ongeveer 7% van de mensen die een traumatische gebeurtenis meemaakt, ontwikkelt een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Het gaat hierbij twee keer zo vaak om vrouwen als mannen. De reden hiervan is nog onduidelijk. Een reden zou kunnen zijn dat vrouwen kwetsbaarder zijn, of omdat vrouwen vaker vervelende dingen zoals seksueel geweld meemaken.  

Shock en ontkenning zijn veelvoorkomende reacties als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Deze reacties kunnen ons beschermen tegen de emotionele impact van de gebeurtenis. Je kunt je verdoofd of onthecht voelen, of het kan voorkomen dat je niet direct de intensiteit van een gebeurtenis ervaart.  

symptomen
trauma

De klachten kunnen grofweg onderverdeeld worden in vier soorten klachten: herbeleving, vermijding, gedrag en gevoelens.  

Herbeleving

 • Flashbacks
 • Nachtmerries
 • Terugkerende herinneringen
 • Bij het denken aan de gebeurtenis: zweten, hartkloppingen, trillen, angst, ademhalings-problemen

Vermijding 

 • Ontkennen wat er gebeurd is 
 • Vermijden van alles wat aan de traumatische gebeurtenis doet denken 
 • Wegvluchten (door bijvoorbeeld overmatig veel werken of drinken) 
 • Terugtrekken uit dagelijkse activiteiten, jezelf isoleren 

Gedrag en gevoelens 

 • Sneller prikkelbaar/geïrriteerd 
 • Sneller schrikken/overdreven waakzaamheid 
 • Stemmingswisselingen 
 • Angstig, nerveus, boos of somber voelen 
 • Concentratieproblemen 
 • Slaapproblemen 
 • Verandering in eetlust 
 • Fysieke symptomen zoals stress, hoofdpijn en misselijkheid 
 • Verergering van bestaande medische condities 

soorten
trauma

Er zijn verschillende soorten traumatische gebeurtenissen: (seksueel) misbruik, verkrachting, moord en verwaarlozing.  

Jeugdtrauma 
Jeugdtrauma’s (waaronder vroegkinderlijke trauma’s) zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

 • Seksueel misbruik; 
 • Lichamelijke mishandeling; 
 • Emotioneel misbruik: als een kind gechanteerd of gekleineerd wordt; 
 • Emotionele verwaarlozing: als een kind nauwelijks liefde, warmte en aandacht krijgt van de ouders.  

Complex trauma 
Een complex trauma, ook wel complexe posttraumatische-stressstoornis genoemd, wordt ontwikkeld wanneer iemand ernstig en langdurig is getraumatiseerd op jonge leeftijd. Voorbeelden hiervan zijn mishandeling, misbruik en verwaarlozing. De symptomen van complexe PTSS zijn ernstigerduren langer dan de symptomen van PTSS en komen vaak pas op volwassen leeftijd naar boven. Voorbeelden van deze symptomen zijn herbeleving van het trauma, nachtmerries, wisselende stemmingen, angsten, depressies en eetproblemen.  

behandeling
trauma

Er zijn verschillende methodes die kunnen helpen bij het verwerken van de traumatische gebeurtenis(sen): psychotherapie, EMDR en/of medicatie. Bij psychotherapie staat praten/schrijven over de schokkende gebeurtenis centraal. Door er veel over te praten/schrijven in een veilige omgeving slijten de bijbehorende emoties. Je ervaringen krijgen op deze manier een ‘gewone’ plaats in je leven. Bij EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) roep je onder begeleiding van een therapeut een nare herinnering op, terwijl je tegelijkertijd met je ogen een lichtje, een pendel of een ander voorwerp ritmisch van links naar rechts volgt. Hierdoor neemt de kracht en de emotionele lading van een nare herinnering af. Tot slot kan medicatie tegen angst en depressie (antidepressiva) de behandeling ondersteunen

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Heb je zelf een heb je een vervelende gebeurtenis meegemaakt en heb je het gevoel dat dit nadelige gevolgen heeft? Of heeft iemand uit jouw omgeving een trauma meegemaakt en jij wil diegene steunen? Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om je hierbij te helpen!

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die het trauma in jouw leven speelt en wat de gevolgen daarvan zijn. Bij posttraumatische herbelevingen en dissociatie zullen we je aanraden naar de specialistische GGZ te gaan. Als we verder kunnen, kijken we hoe je klachten in stand worden gehouden, vaak heeft dit te maken met wat je vermijd. We zoomen in op belangrijke ervaringen in jouw leven en stellen ons de vraag wat de verbanden zijn. Zodra we dit goed in kaart hebben, maken we een logische strategie gericht op verandering. In zo’n strategie zit een hiërarchie, je begint immers niet met het moeilijkste. De strategie richt zich op gedachte- en gedragsverandering.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Dit maakt het gesprek concreet en helpt bij het herkennen van situaties, vermijding en angstige gedachten.
De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; twee maanden brengt al resultaat!

De psycholoog in jouw telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jij samen met jouw psycholoog hebt uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent deze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven. Dit gebeurt relatief vaak bij traumagerelateerde klachten, omdat de primaire reactie bij trauma vermijden is. Denk maar aan iemand die bijvoorbeeld niet meer door de straat durft te rijden waar het ernstige auto-ongeluk heeft plaats gevonden; een andere route nemen geeft direct een opgelucht gevoel.Trauma laat zich kenmerken door angstige gedachten, fysieke angst en vermijding. Wanneer dit langer duurt wordt het een gewoonte die zich uitbreid naar minder samenhangende levensgebieden, waardoor het wel even puzzelen is wat je wilt veranderen.
Waar jouw trauma je teveel in de weg staat is het punt van aandacht. Acceptatie, berusting en relativering blijven ook hierin belangrijk. Het dagelijks doorlopende gesprek leent zich hier ideaal voor.

Jouw psycholoog staat hierin naast je, stimuleert en coacht om te gaan met wat je is overkomen. Daarnaast blijkt dat we veel meer onderwerpen en moeilijke situaties kunnen behandelen, dan je zou doen bij reguliere wekelijkse consulten.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over trauma