rouw

Rouwverwerking is van groot belang wanneer je een dierbare hebt verloren.

Rouw Psychologen Loket

verder leven met gemis
rouw

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 150.000 mensen. Het aantal nabestaanden is een veelvoud hiervan. Helaas is de dood onvermijdelijk; niemand kan eeuwig leven. We verliezen een partner, een ouders, een kind of een vriend/vriendinDagelijks worden veel mensen geconfronteerd met de dood van een dierbare. Zo’n verlies is een zeer ingrijpende en verdrietige gebeurtenis in een mensenleven. Van het ene op het andere moment is de dierbare definitief weg, wat het leven van de nabestaande(n) voor altijd verandert.  

Ongeveer 1 op de 5 nabestaanden heeft problemen met de aanpassing aan het verlies. Nabestaanden zoals de partner, de ouders of de kinderen worden overweldigd door gevoelens van verdriet en gevoelens van verbijstering, ongeloof of woede. Ook voor andere familieleden, vrienden, collega’s, leraren en klasgenoten komt het overlijden vaak als een schok.  

Soms hebben nabestaanden meer vrede met de dood, bijvoorbeeld na een lange lijdensweg. Verdriet gaat dan samen met een gevoel van opluchting. Ook wanneer iemand heel oud is geworden, is de dood vaak makkelijker te accepteren. Maar dit betekent niet dat het verdriet er niet mag zijn. Niemand kan voor een ander bepalen hoe lang en intens je mag rouwen, of om wie. Ook het verlies van bijvoorbeeld een huisdier kan pijnlijk zijn.  

het proces
rouw

Tijdens het rouwproces verwerk je geleidelijk de pijn van het verlies. Allereerst neem je afscheid, waarna je langzaam de definitieve afwezigheid van de dierbare accepteert en je probeert aan te passen aan de leegte die is ontstaan. Sommige mensen ervaren direct na het overlijden van een dierbare een gevoel van onwerkelijkheid: het lijkt een nachtmerrie, waaruit je binnenkort wakker wordt. Anderen vinden de dood van een dierbare zo pijnlijk dat ze die eerst ontkennen. Weer anderen voelen weinig tot niets, hun gevoel is als het ware ‘dood’. Mensen reageren verschillend op de dood van een dierbare. De één is totaal aangeslagen, de ander reageert juist heel kalm.    

Rouw na zelfdoding 
Wanneer je iemand verliest door zelfdoding, bestaan er niet alleen gevoelens van verdriet. Er komen ook gevoelens van boosheid en kwellende gedachtes als ‘had ik maar…’ of ‘waarom heb ik het niet gezien?’ Dit zorgt voor een complexer rouwproces waar soms hulp bij gezocht moet worden.  

fases van
rouw

Rouw kent een aantal vaste fasen: 

 1. Ontkenning 
 2. Woede 
 3. Onderhandelen 
 4. Depressie 
 5. Aanvaarding 

Het kan voorkomen dat het rouwproces in deze volgorde verloopt, maar ook dat bovenstaande rouwstadia door elkaar heen kunnen lopen. Bepaalde fasen doorloop je meerdere malen en in bepaalde fasen blijf je langere tijd ‘hangen’.  

 Veel (ervarings)deskundigen zeggen dat het gevoel van verlies nooit helemaal verdwijnt, maar het wordt wel draaglijker. Het wordt onderdeel van jezelf. Dit kan een jaar duren, maar ook langer.  

Kinderen rouwen anders 
Voor kinderen is de dood vaak moeilijker te begrijpen. Het ene moment moeten ze heel hard huilen, het andere moment lijken ze helemaal niet verdrietig. Het dringt soms pas op latere leeftijd door dat het verlies van bijvoorbeeld een ouder voor altijd is. Deze kinderen hebben later de neiging terug te grijpen op hun ervaringen en herinneringen rondom het overlijden. Opnieuw of alsnog worden dan intense rouwgevoelens ervaren.  

hulp bij
rouw

Steun van de mensen om je heen gedurende het rouwproces is van groot belang. De eerste periode is dit meestal wel aanwezig: familie, vrienden of buren komen langs, brengen eten en je krijgt steun door middel van berichten en kaartjes. Maar langzamerhand wordt het stiller: anderen gaan door met hun leven. Dit is begrijpelijk, maar het kan zijn dat je hier zelf nog niet aan toe bent.  

Als het je niet lukt om na lange tijd de draad weer op te pakken, of als je niet weet om te gaan met de gevoelens van wanhoop, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken. Maar ook als het voor je gevoel best goed gaat, kan het fijn zijn om eens met een (ervarings)deskundige of lotgenoten te praten.

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Heb jij onlangs een geliefde dierbare verloren? Of is er iets belangrijks blijvend verandert? Lukt het je niet om na lange tijd je ‘normale’ leven weer op te pakken? Of is je kind niet in staat een verlies te verwerken? Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om je hierin te ondersteunen.

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die het verlies in jouw leven speelt en wat de gevolgen daarvan zijn. We zoomen in op belangrijke ervaringen in jouw leven en stellen ons de vraag wat de verbanden wat we hieruit kunnen leren. Zodra we dit goed in kaart hebben, maken we een logische strategie gericht op verandering. In zo’n strategie zit een hiërarchie, je begint immers niet met het moeilijkste. De strategie richt zich op gedachte- en gedragsverandering.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Dit maakt het gesprek concreet en helpt bij het herkennen van situaties die moeilijk voor je zijn en je verdrietig maken.

De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; een maand brengt al resultaat!

De psycholoog in jouw telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jij samen met jouw psycholoog hebt uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent deze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven. Dit werkt uitstekend bij oefeningen die betrekking hebben op rouw omdat het grote verdriet maakt dat je het liever vermijd of wegstopt. Elke verlies heeft een eigen verhaal; zo kunnen er frustraties zijn omdat er onuitgesproken zaken zijn, je was afhankelijk op bepaalde gebieden, je ervaart loslaten als een gebrek aan respect, etc. Hierdoor is het wel even puzzelen wat de kern is van jouw rouwverwerking en op welke gebieden je je leven opnieuw moet inrichten.

Jouw psycholoog staat hierin naast je, stimuleert en coacht je om je door de rouwfases heen te komen en de stappen te nemen die noodzakelijk zijn.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over rouw