Privacy, anonimiteit en persoonsgegevens

uw gegevens

Hoe wij werken

Onderstaande privacy, anonimiteit en persoonsgegevens zijn van toepassing op de dienst- en hulpverlening van Psychologen Loket.

Lees ook onze informatie over privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer.

Anonimiteit

Psychologen Loket werkt met naam en toenaam. Je kunt in principe hulp krijgen zonder je bekend te maken, maar dan blijf je even anoniem als op andere plekken op internet.

In absolute uitzonderings- en crisisgevallen kan een minimum aan informatie over jou gedeeld worden met anderen om groot gevaar af te wenden. Ook als het doorbreken van ons beroepsgeheim echt nodig lijkt om groot, relevant gevaar voor anderen af te wenden, zullen we dat doen, bijvoorbeeld door je IP-adres** te delen met de politie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Geheimhouding

Een andere kwestie is die van geheimhouding. Net zoals artsen en andere hulpverleners zijn de medewerkers van Psychologen Loket gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij er sprake is van een zogenaamd “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor anderen en dat alleen kan worden doorbroken door derden in te schakelen, bijvoorbeeld een behandelaar of zelfs politie. De hulpverlener moet dan afwegen of het gevaar zo groot is dat het doorbreken van het beroepsgeheim in verhouding staat tot het gevaar (proportionaliteit) en dat het gevaar niet met een minder ingrijpend alternatief kan worden afgewend (subsidiariteit). Als er gegevens van de hulpvrager beschikbaar zijn of worden gesteld, zal Psychologen Loket deze in uiterste nood (laten) gebruiken.

Overmatig gebruik

Wij weten inmiddels dat het overmatig gebruik van onlinediensten schadelijke gevolgen kan hebben voor hulpvragers en dat willen wij voorkomen. Het systeem waarmee het berichtenverkeer en bellen plaatsvind kan, middels de individuele IP-adressen en telefoonnummers, achterhalen hoe vaak iemand gebruik maakt van onze diensten. Wij weten dan nog steeds niet wie je bent, maar zien wel hoe vaak je bij ons bent geweest. Wanneer wij vermoeden dat er bij jou sprake zou kunnen zijn van schadelijke effecten van het overmatig gebruik van onze diensten zullen wij je vragen daarover in gesprek te treden met een van onze professionals en zullen afspraken worden gemaakt over verantwoord gebruik van onze diensten.

Dossier

Wanneer je een lidmaatschap afneemt bij Psychologen Loket bevat jouw tijdelijk werkdossier onder andere de e-mails, wat je invult in het intakeformulier, je inlog gedrag, de geschiedenis van het berichten verkeer en eventueel de door hulpverlener gemaakte aantekeningen.

Psychologen Loket zorgt voor vertrouwelijkheid van het tijdelijk werkdossier, maar neemt geen extra beveiligingsmaatregelen. Het beleid van Psychologen Loket is dan alleen jouw hulpverlener en diens vervangers toegang hebben tot je tijdelijke werkdossier. Omdat wij geen behandeling aanbieden zal het tijdelijke werkdossier niet bewaard blijven. Bij het stopzetten van je lidmaatschap wordt alle informatie vernietigd.

(Wetenschappelijk) onderzoek

We willen onze hulp blijven verbeteren door te leren van onze eerdere hulp en daarom maken we voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbevordering en onderwijs, gebruik van de beschikbare en geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners zorgen ervoor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen niet langer mogelijk is. De onderzoeken zijn in het algemeen belang en kunnen zonder geanonimiseerde cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Mocht je bezwaar hebben tegen het anonimiseren van jouw persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden, meld dit dan aan de medewerker van het Psychologen Loket. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat je gegevens niet gebruikt worden en dit ook registreren. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Berichtenverkeer (tekst, audio en video)

Alle gegevens die in de app worden opgeslagen, betreffen de communicatie tussen u en een medewerkers van Psychologen Loket. Deze worden tijdelijk lokaal op jouw eigen mobiele telefoon en onze mobiele telefoon of tablet opgeslagen. Alleen jij en de aan jou verbonden psycholoog hebben toegang tot deze gegevens.

Backup

Alle gegevens van de gebruiker van de app worden enkel lokaal op de mobiele telefoon van de gebruiker en de medewerker van Psychologen Loket opgeslagen. Er wordt geen backup gemaakt. Psychologen Loket houdt zich niet aansprakelijk voor problemen voortkomende uit het het niet maken van een backup. 

Veiligheid internet

Voor onlinecommunicatie gebruikt de hulpverlener een computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner, firewall en recente patches voor de software waarmee gewerkt wordt. Verder is de veiligheid natuurlijk afhankelijk van hoe jij je computer hebt beveiligd. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een “secure” omgeving bevindt.

Cookies

Psychologen Loket maakt gebruik van functionele cookies om de website beter te laten functioneren.

Als je als gebruiker van ons online informatieplatform (INLOGGEN) aangeeft dat je wilt dat je inlognaam onthouden wordt, wordt ook hiervoor een cookie geplaatst.

*Wilsbekwaam is iemand als hij in staat is om alle informatie die nodig is om een specifieke beslissing te nemen te begrijpen, af te wegen, de gevolgen daarvan te overzien en/of op het vermogen een besluit te nemen.

** Elke computer die is aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Bij mensen die vanuit huis werken, identificeert het IP-adres hun internetprovider. Bijdragen op het internet zijn hierdoor bijna nooit werkelijk anoniem. De persoon achter een IP-adres is in de meeste gevallen te achterhalen, soms direct, maar meestal alleen met medewerking van justitie. Deze vraagt vervolgens bij de betreffende provider op wie dat adres op dat moment gebruikte.