Narcisme op een rij

Narcisme kenmerken
We zien dat er veel aandacht is voor narcisme. Vermoedelijk niet omdat de narcist ineens aan zelfonderzoek doet om het eigen gedrag te begrijpen... Maar omdat narcisme een relatie onder druk zet en soms zelfs slachtoffers maakt. Partner, vrienden en familie zoeken het internet af naar antwoorden. Daarom hebben we voor jou een lijstje kenmerken samengesteld.

Stereotypen narcisme

– Volwassenen die een nogal zelfingenomen indruk maken en dat niet bij zichzelf herkennen, bijvoorbeeld: selfies makende, prachtig opgemaakte jonge vrouw, die alleen gericht lijkt te zijn op mooi willen zijn.
– Of de bodybuilder die – meestal rijkelijk voorzien van tatoeages, handschoentjes aan en staande voor de grote spiegel –naar zichzelf kijkt, zonder zich druk te maken om anderen.
– Ook de bezitter van de sportauto, die zijn auto midden op het plein parkeert, vlak voor het volle terras.

Achterliggende aannames, ideeën en overtuigingen van narcisten

Je bent geworden zoals je bent door een interactie van je DNA en je ervaringen (nature & nurture). Hierin speelt de jeugd een belangrijke rol omdat hier de hardware wordt gemaakt, je internalisering. Later wordt er nog software aangevuld. Door je leven heen vorm je aannames, ideeën en overtuigingen die je perceptie en handelen sturen. Zo ook de narcist!

– Ik heb alle reden om een grootse toekomst tegemoet te zien
– Ik ben een erg bijzonder persoon.
– Omdat ik boven anderen uitsteek, heb ik recht op een voorkeursbehandeling.
– Ik ben niet gebonden aan de regels, die wel gelden voor anderen.
– Het is erg belangrijk om erkend, geprezen en bewonderd te worden.
– Als anderen geen respect tonen, moeten ze daarvoor
‘bestraft’ worden.
– Anderen hebben niet het recht mij te bekritiseren.
– Anderen verdienen de bewondering of rijkdom niet die ze krijgen.
– Anderen moeten in al mijn behoeften voorzien.
– Anderen moeten erkennen hoe bijzonder ik ben.
– Het is onverdraaglijk als ik het respect dat mij toekomt niet krijg, of als ik niet krijg waar ik recht op heb.
– Behoeften van anderen mogen die van mij niet dwarsbomen.
– Aangezien ik zo talentvol ben, moeten anderen zich aanpassen ter ondersteuning van mijn carrière.
– Alleen mensen met status begrijpen mij.
– Ik snak naar aandacht.
– Ik heb vaak te maken met mensen die minder belangrijk zijn dan ik ben.

Kerngevoelens van narcisten

Mensen zijn in staat veel te voelen. Toch hebben we voorkeurs-emoties, emoties die we vaker gebruiken en zelfs in plaats van ongemakkelijke emoties kunnen ervaren. De narcist ervaart relatief vaak de onderstaande emoties.
– Trots
– Woede
– Jaloezie
– Schaamte
– Depressie

Beeld van anderen

Narcisten hebben een goed beeld van zichzelf, maar hoe zien ze anderen?
– Minderwaardig
– Bewonderend
– Instrumenteel
– Obstakel
– Jaloers
– Uitslover
– Onterecht status hebbend
– Rivaal

Wat gebeurt er met jou

Wanneer we interacteren met een ander persoon roept deze iets in ons op. Kijk maar naar je vriendengroep; bij de één wordt je relaxed en de ander maakt je onzeker. Wat roept de narcist nu in ons op?!
– Onzekerheid
– Angst
– Schaamte
– Geïrriteerdheid
– Onderdanigheid
– Verantwoordelijk voor de stemming van je partner
– Op “eieren lopen”
– Verontschuldigen en zelfbeschuldigingen
– Je mening voor je houden
– In sociale situatie met je partner je gespannen voelen
– In sociale situatie met je partner het perfect willen doen
– Ongelijkwaardigheid; je partner heeft meer rechten dan jij
– Geen respect ervaren
– Thuiskomen bij Dr. Jekyll en vervolgens Mr. Hyde tegenkomen zonder te weten wat de verandering heeft veroorzaakt
– Je ‘fout’ echt niet kunnen inzien al doe je je best
– Nooit weten wat het volgende is, constant in verwarring zijn
– Leeg gevoel
– Vaak gekleineerd door de partner; privé overduidelijk en met anderen subtieler
– Altijd je best doen om dingen ‘beter’ te maken
– Je waarden, behoeftes en overtuigingen zijn verandert
– Jouw behoeftes, welke behoeftes?
– Adviezen van je partner opvolgen tegen je intuïtie in
– Het gevoel alsof je in een constante leugen leeft, dat de buitenwereld iets heel anders ziet dan jij het ervaart
– Gaan geloven dat alleen hij van je kan houden
– Gevoel dat je niet voor jezelf denkt
– Vaak wensen dat je hierin nooit verzeild was geraakt, maar niet weten hoe eruit te komen
– Vaak down en depressief voelen
– Niet meer weten wie of wat je bent
– Hopen dat dingen zullen verbeteren, maar deep down weten dat dit niet gaat gebeuren
– Telkens meer toestaan
– Je partner nooit helemaal vertrouwen.
– Te allen tijde discussies vermijden omdat je deze toch niet wint
– Altijd bezorgd over je prestatie in elke rol, inclusief in de slaapkamer
– Ook als de partner er niet zijn mening meewegen
– Gezamenlijke financiën uit zicht gehouden
– Je verbazen hoe je hierin verzeild bent geraakt
– Bang om in de steek gelaten te worden en er alles aan doen om dat te voorkomen
– Als de stoorzender worden weggezet, “als jij nou maar…”
– Na de breuk met de narcistische partner, de behoefte voelen weer terug te gaan

Gedragskenmerken

Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot sociale omgeving. De psychologie maakt verder onderscheid tussen uitwendig, voor derden waarneembaar gedrag en inwendig, innerlijk gedrag zoals denken en voelen.
– Ze zijn charismatisch bij de eerste kennismaking. Ze stralen zelfvertrouwen uit en zijn erg sociaalvaardig.
– Ze besteden veel tijd aan hun uiterlijk, waardoor ze vaker als aantrekkelijk worden gezien.
– Ze roepen minder vaak het gevoel op dat je bevriend wil raken
– Meerdere seksuele partners, seks is meer pornografisch dan emotioneel
– Vaker ontrouw en op zoek naar een nieuwe seksuele ervaring.
– Narcisten zijn onthecht of ambivalent gehecht, waardoor je minder verbinding en intimiteit ervaart.
– Gebrekkige vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen, zeker wanneer dit geen doel dient.
– Gebrekkig verantwoordelijkheidsgevoel
– Groot gevoel van eigenwaarde en stralen vertrouwen en controle uit.
– Onder-boven; weinig uitingen van waardering voor een ander. En als de ander ergens goed in is, gaan ze de strijd aan. Ze willen altijd béter zijn.
– Hebben imago-doelen (wat vindt de ander van mij?) in plaats van compassie-doelen (hoe maak ik het leuk voor de ander?).
– “Trophy wife”, partner is vaak een statusobject.
– Steunt vrienden niet tijdens emotionele momenten.
– Instrumentaliteit; ze zetten anderen in om eigen doelen te bereiken
– Gaslighting; zijn uit op hun eigen voordeel en denken ook recht te hebben op bepaalde privileges. “Bijzondere mensen hebben bijzondere rechten”. Ondertussen laten ze anderen geloven in hun goede bedoelingen. Ze hebben een talent om overal een draai aan te geven waardoor de ánder onredelijk of dom lijkt.
– Slachtoffers en medeplichtigen; geven anderen de schuld en wijzen op hun gebreken terwijl ze zichzelf zien als een slachtoffer: het ligt altijd aan de ander. In plaats van vrienden hebben mensen met een narcisten slachtoffers en mensen die meedoen.
– Game-playing love; liefde is een spel. Strategieën zijn aantrekken, afstoten, onduidelijk instant houden en onafhankelijkheid.
– Hebben behoefte aan aandacht, bewondering en erkenning; ze zijn vaak succesvol in hun werk door zelfvertrouwen, flair en sociale dominantie. sympathie, genegenheid of verbondenheid is niet aan hen besteed
– Hebben behoefte aan macht en controle vooral in een relatie.
– Loochening; de narcist is jaloers, diegene waar de jaloezie op gericht is wordt gekleineerd of vermeden. De narcist beschuldigt de ander, vaak de partner, van jaloezie.
– Antagonisme; tegengesteld perspectief, argument, strijd, etc.

Agressieve kenmerken

Agressie is gedrag wat iemand inzet om – bewust of onbewust – iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid bij de ander op.
– Liegen, draaien en komen hun beloftes niet na.
– Isoleren hun partner van vrienden en familie en ze spelen mensen tegen elkaar uit.
– Narcistische razernij; kunnen extreem boos worden als ze kritiek krijgen of onvoldoende erkenning.
– Krenking; kritiek krijgen of onvoldoende erkenning leidt tot krenking met woede en schaamte als hoofdzakelijke emoties
– Hebben geen berouw en doen niet aan zelfreflectie. “Natuurlijk wel wanneer dit goed uitkomt!”
– Negeren; narcisten hebben vaak het idee dat iemand teruggepakt moet worden. Naast woede wordt negeren gebruikt, wel zo makkelijk dan hoeft de narcist geen verhaal te maken.

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Lees verder

Meer artikelen

Gewoontes doorbreken

Gewoontes we kennen ze allemaal. De routine gewoontes zoals je rituelen bij het wakker worden en opstaan. De sociale gewoontes zoals het dichtklappen bij dominante mensen.

Narcisme kenmerken

Narcisme op een rij

We zien dat er veel aandacht is voor narcisme. Vermoedelijk niet omdat de narcist ineens aan zelfonderzoek doet om het eigen gedrag te begrijpen… Maar omdat narcisme een relatie onder druk zet en soms zelfs slachtoffers maakt. Partner, vrienden en familie zoeken het internet af naar antwoorden. Daarom hebben we voor jou een lijstje kenmerken samengesteld.

Narcisme

Wat is narcisme?

Er is veel aandacht is voor narcisme. En dat is waarschijnlijk niet omdat de narcist ineens aan zelfonderzoek doet…. Het zijn de partner, vrienden en familie die zich afvragen wat narcisme is, wat overkomt me, welke invloed heeft het op mij, kan de narcist veranderen, hoe ga ik er mee om en/of hoe kom ik ervan af?!

Mentale gevolgen van een lockdown

Mentale gevolgen van een lockdown

Nederland zit in lockdown. We zitten met onze gezinsleden allemaal op elkaar en irritaties worden uitvergroot. Daarnaast missen we de ontlading die uitjes en feestjes ons bieden. Lees hier de mentale gevolgen van de corona maatregelen.

Shopping Basket