Familie

Onze familie heeft veel invloed op ons leven. Dit kan positief zijn, maar ook negatief. Hier lees je alles over verschillende familiebanden, hechtingsstijlen en familieproblemen.  

Familie

invloed van
familie

Overdracht van hechtingspatronen 
Waar familie voor de één een veilig en warm gevoel kan geven, kan het voor de ander juist gevoelens van boosheid en verdriet naar boven brengen. Toch oefent familie een belangrijke invloed uit in je leven. Ook al ben je het niet eens met de manier waarop jij zelf door je ouders bent opgevoed, de kans is groot dat je het later op een soortgelijke manier gaat doen. Wie bijvoorbeeld streng is opgevoed, wordt vaak zelf ook een strenge ouder. Dit heeft te maken met de overdracht van hechtingspatronen; de manier waarop ouder en kind een duurzame relatie zijn aangegaan en dat zelf doorgeven.  

Verticale loyaliteit 
Het grootste deel van de keuzes die we in ons leven maken, worden min of meer gebaseerd op de goedkeuring van onze ouders. Dit wordt ook wel verticale loyaliteit genoemd. Dit doen we niet alleen bewust, maar ook onbewust. Voorbeelden van deze keuzes zijn de studie die je doet, het beroep dat je wil uitoefenen, voor welke vrienden en/of partner je gaat en waar je gaat wonen. Ook al heb je ouders die je niet goed hebben behandeld, of die je zelfs hebben mishandeld of misbruikt; het blijft pijnlijk voor kinderen om hun eigen ouders af te vallen.  

Familieband 
In de meeste gezinnen in Nederland gaan de kinderen op den duur het huis uit, waardoor de ouder(s) weer alleen wonen. Toch blijft de hechte relatie die we met onze ouders hebben bestaan. Meer dan 90% van de kinderen heeft wekelijks contact met de ouder(en). Daarnaast blijft vaak ook de band met broers en zussen bestaan: 75% van de ouderen heeft ten minste één keer in de maand contact met hen.  

broers en zussen
familie

Anders dan vrienden 
Net als de band die je met je ouders hebt, is ook de band met broers en zussen belangrijk en onvermijdelijk. Natuurlijk is het heel fijn als je een broer of zus hebt met wie je het goed kan vinden, maar een bloedband is geen garantie dat je elkaar aardig vindt. Broers en zussen kunnen elkaars tegenpolen zijn, maar kunnen ook zoveel op elkaar lijken dat de karakters met elkaar botsen en dat ze elkaar onuitstaanbaar vinden.  

Toch ben je voor altijd met elkaar verbonden en heb je een gezamenlijke geschiedenis. Dit maakt de band anders dan de band die je met vrienden hebt. Door die onderlinge verbondenheid zeg je makkelijker tegen elkaar waar het op staat, dan dat je bijvoorbeeld tegenover je vrienden zou doen. Hierdoor kunnen broers en zussen elkaar soms erg kwetsen.  

De band verbreken 
Ongeveer een kwart van de mensen heeft een broer of zus die hij/zij niet meer ziet. Dit kan komen doordat je absoluut niet met elkaar overweg kunt, of als er vervelende gebeurtenissen zijn voorgevallen. Makkelijk is het verbreken van de band niet, omdat het tevens invloed heeft op de rest van de familie, vooral op die van de ouders. Zij voelen zich er vaak ‘tussenin staan’. 

hechtingsstijlen
familie

De Amerikaanse psycholoog Mary Ainsworth, studente van John Bowlby, onderscheidde vier typen gehechtheid: 

 • Type A: Onveilig-vermijdend gehechte kinderen. Deze kinderen negeren of vermijden de opvoeder en gedragen zich zelfstandig. Dit komt doordat deze kinderen de ervaring hebben dat hun ouder vaak afwijzend, zakelijk of weinig sensitief is.  
 • Type B: Veilig gehechte kinderen. Deze kinderen hebben een goede balans tussen gehechtheidsgedrag en zelf ontdekken. Ze durven nieuwe taken aan te gaan, zijn angstig wanneer de ouder uit het zicht is en zoeken toenadering bij terugkomst van de ouder, waarna ze weer verder durven te ontdekken. Ouders van deze kinderen zijn sensitief, toegankelijk en coöperatief.  
 • Type C: Onveilig-afwerend gehechte kinderen. Deze kinderen zoeken juist veel toenadering bij de ouder en durven weinig zelfstandige activiteiten te ondernemen. Ze zijn angstig wanneer de ouder uit het zicht is, maar tonen gevoelens van boosheid en verontwaardiging bij terugkomst van de ouder. Ouders van deze kinderen zijn vaak onvoorspelbaar, inconsequent sensitief en zijn vaak afwezig op belangrijke momenten.  
 • Type D: Gedesorganiseerd gehechte kinderen. Bij deze kinderen zie je kenmerken van zowel type A als type C. Ze zoeken enerzijds toenadering tot de ouder, terwijl dit ook veel angst en stress oplevert. Dit komt vaak voor wanneer ouders inconsequent en onvoorspelbaar zijn geweest, of wanneer er sprake is van trauma’s of andere ingrijpende gebeurtenissen.  

familieproblemen
familie

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor families niet goed functioneren. Kinderen kunnen zwaar getraumatiseerd raken, wanneer er sprake is (geweest) van incest of mishandeling. Ook als je ouders vroeger depressief of verslaafd waren, of geen grenzen aangaven, blijft dit je de rest van je leven achtervolgen.  

Familieruzies 
Ruzies binnen de familie komen nou eenmaal voor. Redenen hiervoor kunnen zijn dat ouders je een claim opleggen en je een schuldgevoel bezorgen, rivaliteit en jaloezie tussen broers en zussen of het niet eens kunnen worden over de erfenis. Ruzies binnen de familie hebben niet alleen impact op de personen die ruzie met elkaar hebben, maar vaak ook op de rest van de familie. Ruzie met je ouders is bijvoorbeeld erg lastig als je zelf ook kinderen hebt; je gunt je kinderen immers een leuk contact met hun opa en oma. Je kunt ervoor kiezen om de band met elkaar te verbreken, maar toch blijf je altijd verbonden met elkaar. Je familie blijft je familie. Uit onderzoek blijkt dat mensen die zeggen dat ze niets meer met hun ouders te maken willen hebben, er toch weer staan als het erop aankomt, bijvoorbeeld wanneer ze te horen hebben gekregen dat hun ouder ernstig ziek is.  

Onderstaand een aantal tips om een ruzie binnen de familie op te lossen: 

 • vertel jouw kant van het verhaal, leg rustig uit wat je heeft gekwetst en op welke manier je eventueel nog contact zou willen; 
 • hou het zoveel mogelijk bij jezelf, zonder de ander teveel te beschuldigen; 
 • probeer te beginnen bij jezelf: als je ouders jou bijvoorbeeld een (onterecht) schuldgevoel geven, zeg dan tegen jezelf dat dit onterecht is; 
 • realiseer je dat relaties niet altijd 100% in balans kunnen zijn: als het contact meer van jouw kant moet komen, probeer je daar bij neer te leggen (dit is altijd nog beter dan géén contact).  

familie geschiedenis
familie

De geschiedenis van een familie speelt vaak, zowel bewust als onbewust, een rol in het leven van de individuele familieleden. Denk bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen die je (groot)ouders hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Als zij hier traumatische herinneringen aan over hebben gehouden, geven ze deze trauma’s in een bepaalde mate door. Maar ook lichtere dingen, zoals een autoritatieve, permissieve of juist autoritaire opvoedingsstijl beïnvloeden je levensloop.  

Het kan zinvol en interessant zijn om eens in je verleden te duiken, als je hier weinig van weet of als je last hebt van bepaalde zaken vanuit het verleden. Dit kan je doen als je bepaalde feiten niet of nauwelijks kent en niet begrijpt waar bepaalde gedachten, gedragingen, tradities of gewoontes vandaan komen. Dit zal je helpen om meer los te komen van bepaalde verwachtingen of nare gewoontes uit het verleden.  

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Spelen er problemen met een (schoon)ouder, kind, broer of zus? Of heb je last van oud zeer, of onverwerkte zaken die in het verleden binnen jouw familie zijn voorgevallen? En heb je het gevoel dat dit nadelige gevolgen heeft op jullie leven? Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om je hierin te ondersteunen!

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die de familieproblemen in jullie leven spelen en wat de gevolgen daarvan zijn. We zoomen in op de belangrijke ervaringen en conflicten die er zijn geweest en stellen ons de vraag wat de verbanden zijn. Door gesprekken met het hele systeem proberen we dit goed in kaart te brengen. Zodra dit goed in kaart is gebracht, gaan we op zoek naar manieren om samen deze problemen op te lossen.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Dit maakt het gesprek concreet en helpt bij het herkennen van situaties. De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; een maand brengt al resultaat!

De psycholoog in jullie telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jullie samen met jullie psycholoog hebben uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent ze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven. Wanneer er geoefend wordt met beter communiceren met elkaar, werkt het uitstekend om dit te bespreken op het moment dat het zich voordoet. Beter begrip, betere communicatie en weer ruimte voor positieve momenten samen zijn aandachtspunten, waarbij omarming en acceptatie van het unieke zelf van ieder familielid belangrijk blijft.

Jouw psycholoog staat hierin naast jullie, stimuleert en coacht jullie om met de problemen om te kunnen gaan en samen oplossingen te vinden, en leert ook hoe je relativeert en loslaat. Daarnaast blijkt dat we veel meer onderwerpen en moeilijke situaties kunnen behandelen, dan je zou doen bij reguliere wekelijkse consulten.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over familie