solidariteit

De onbegrensde mogelijkheden van online psychologische hulp

Onderzoek suggereert sterk dat online door een therapeut ondersteunde CGT doeltreffend is bij de behandeling van een aantal veelvoorkomende psychische stoornissen bij volwassenen. Het wordt gekenmerkt door sterke effecten en klinisch significante verbetering, en door acceptabele therapietrouw en hoge klanttevredenheid.

Hoewel er effectieve behandelingen bestaan voor de meest voorkomende psychische stoornissen (Roth & Fonagy, 2005), er zijn aanwijzingen dat slechts een minderheid van de getroffenen wordt bereikt (World Health Organization, 200; Lancet Global Mental Health Group, 2007). Patiënten zoeken geen hulp, hebben er geen toegang toe of krijgen geen behandeling die niet overeenkomt met de huidige praktijkrichtlijnen (Shafran et al., 2009). De barrières zijn psychologisch, sociaal, geografisch en systemisch (Collins, Westra, Dozois, & Burns, 2004). Internettoepassingen hebben dergelijke belemmeringen op veel levensgebieden verminderd of weggenomen. Psychotherapeutische internetinterventies kunnen de openbare geestelijke gezondheidszorg op een vergelijkbare manier ondersteunen (F. Griffiths, Lindenmeyer, Powell, Lowe, & Thorogood, 2006; Emmelkamp, 2005)

Zo begint het proefschrift van Ruwaard, J. (2012). The efficacy and effectiveness of online CBT. Amsterdam: Department of Clinical Psychology, University of Amsterdam.

Vervolgens wordt het effect van online cognitieve gedragstherapie op verschillende diagnose uiteengezet, namelijk: het onderzoek suggereert sterk dat online door een therapeut ondersteunde CGT doeltreffend is bij de behandeling van een aantal veelvoorkomende psychische stoornissen bij volwassenen. Het wordt gekenmerkt door sterke effecten en klinisch significante verbetering, en door acceptabele therapietrouw en hoge klanttevredenheid.

Bij Psychologen Loket zijn we blij dat het internet helpt de huidige methodiek dichter bij de mens te brengen. Wij zijn echter van mening dat het internet ook de mogelijkheid biedt de mens ander te bedienen, namelijk: snel, via een dagelijks communicatielijn (WhatsApp of een andere Messenger), laagdrempelig, zonder diagnostiek en intakeprocedures, op het moment dat de situatie zich voordoet, waar en wanneer je wilt.

Neem een hoogopgeleide man die ongewild in scheiding ligt met zijn partner en voor tal van beslissingen en keuzes komt te staan. Hoe ga ik om met mijn boosheid en verdriet? Wat is de beste houding naar mijn kinderen toe? Hoe reageer ik op de berichten van mijn vrouw?

Dit zijn vragen en gevoelens, mits snel besproken, die niet hoeven te resulteren in een aanpassingsstoornis, depressie of erger. In gesprek met je psycholoog, wanneer situaties zich voordoen, gevoelens opkomen of gedachten zich aandienen kan in veel situaties voldoende zijn.

  Loket-lidmaatschap speelt in op deze behoefte contact met je eigen psycholoog op het moment dat je daar behoefte aan hebt.

http://blog.jruwaard.nl/wp-content/uploads/2013/01/Ruwaard-online-CBT.pdf

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email