pim-chu-dWzWo22F0mA-unsplash

Coping tijdens de pandemie

Vervelende opdrachten uitstellen, verdriet wegdrinken, piekeren over problemen of juist aanpakken en de problemen oplossen; in ons leven ontwikkelen wij onze eigen strategieën om met problemen of stress om te gaan.

Coping tijdens de pandemie: hoe ga jij om met stress en problemen?

Vervelende opdrachten uitstellen, verdriet wegdrinken, piekeren over problemen of juist aanpakken en de problemen oplossen; in ons leven ontwikkelen wij onze eigen strategieen om met problemen of stress om te gaan. Binnen de psychologie wordt de manier waarop wij omgaan met problemen ook wel ‘coping’  genoemd. Iedereen zal in de ene situatie misschien anders reageren op stress dan in een andere situatie, er zijn weinig mensen die maar één copingstrategie hanteren. Maar vaak hebben mensen toch voorkeur voor bepaalde copingstrategieen.  Ook in de coronacrisis gaat iedereen op een andere manier om met de problemen en stress waar ze tegen aanlopen in deze tijd.

Coping tijdens de pandemie

Veel mensen ervaren door de dreiging gevoelens van stress, angst, onzekerheid en onveiligheid. Naast zorgen over gezondheid komen daar ook zorgen bij over hun toekomst, hun baan en de economie. Stress is een overlevingsmechanisme, het helpt ons alerter en bewuster te zijn. Maar wanneer stress en angst te hoog oplopen kan het nadelig gaan werken, iemands leven beheersen en juist daardoor het functioneren beperken en klachten laten toenemen. Om beter te begrijpen hoe de samenleving ondersteund kan worden tijdens de covid 19-pandemie hebben Chew et al. (2020) onderzocht wat de psychologische effecten zijn en onderzochten zij ook welke copingstrategieen worden toegepast tijdens infectie-uitbraken (zoals de Mexicaanse griep en Ebola). Op deze manier is duidelijker waar mensen tegen aan lopen en hoe zij met deze problemen omgaan. Zij vonden dat er probleemgerichte copingstrategieen werden toegepast, sociale steun werd gezocht, afleiding, het aannemen van een positieve attitude ten opzichte van de huidige situatie, maar ook werden probleemsituaties vermijdt.

Helpende en niet-helpende coping strategieen

Net als coping-strategieen in het dagelijks leven, zijn ook tijdens corona niet alle copingstrategieen zijn even effectief. In het dagelijks leven is het actief aanpakken van problemen en het vragen om sociale steun effectiever dan vermijding, piekeren of drank- en drugsgebruik. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen emotiegerichte en probleemgerichte coping. Soms zijn problemen namelijk niet op te lossen. We kunnen bij financiele problemen bijvoorbeeld geen geldboom in de tuin planten, we kunnen mensen niet dwingen van ons te houden en kunnen de tijd niet terugdraaien. Problemen zijn soms gewoon niet op te lossen, welke copingstrategie je ook toepast. Maar het leven gaat wel door en hierdoor zal je moeten dealen met gevoelens en nieuwe situaties. Op zo’n moment is emotiegerichte coping belangrijk om stress te verminderen. De corona pandemie is zo’n probleem wat niet zo opgelost kan worden en brengt ons in nieuwe situaties en geeft ons gevoelens waar we mee moeten dealen.

We kunnen natuurlijk afstand bewaren, onze handen wassen en voorlopig niet op bezoek gaan bij mensen met meer risico. Maar we hebben op veel problemen die spelen vanwege corona weinig  invloed. Vanwege de verscheidenheid van alle problemen en nare gevoelens die door corona kunnen spelen is er niet één helpende copingstrategie die toe te passen is. Dit verschilt natuurlijk per persoon en per situatie. Chew et al. (2020) komen tot de conclusie dat het daarom belangrijk is de focus te leggen op het individu in de context van het grotere geheel, waarbij het belangrijk is bewustzijn te creeren over de problemen waar mensen tegen aan kunnen lopen, beschikbaarheid tot psychologische hulp, bewustzijn over zelfzorg, het empoweren van lotgenotengroepen en de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over de uitbraak. Om mensen te ondersteunen geeft de WHO tips over hoe omgegaan kan worden met stress tijdens corona en ook hebben zij een een hulpgids gemaakt voor coping met tegenslagen, waar praktische vaardigheden voor hoe mensen kunnen omgaan met stress, die hier te vinden is: https://www.who.int/publications-detail/9789240003927

Eva de Kuijper Psychologen Loket

Eva (26 jaar) werkt als orthopedagoog bij een praktijk voor psychologische hulpverlening en werkt daarnaast voor het Psychologen Loket. Na haar bachelor Pedagogische Wetenschappen heeft zij de masteropleiding Forensische Orthopedagogiek afgerond. Sindsdien heeft zij ervaring opgedaan in het passend onderwijs, suicidepreventie en de behandeling van kinderen en jeugd met een breed scala aan hulpvragen. In haar vrije tijd knuffelt Eva met haar kat, gaat zij graag uit eten, houdt van bakken en koken en is zij sportief bezig in de sportschool, door hard te lopen of door de dag te beginnen met yoga.

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email