borderline

Borderline kenmerkt zich door een instabiel zelfbeeld en sterke wisselingen in gedachten, stemmingen en gedrag.  

Borderline Psychologen Loket

wat is
borderline?

‘Borderline’ staat voor het ‘grensgebied’ van de psychose en de neurose. Iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) ervaart veel instabiliteit in zijn of haar leven. Het kenmerkt zich door een instabiel zelfbeeld en sterke wisselingen in gedachten, stemmingen en gedrag. Typerend voor BPS zijn vooral impulsiviteit en emotionele instabiliteit. Deze factoren kunnen leiden tot overmatig alcohol- of drugsgebruik, geldverspilling en wisselende seksuele contacten.  

Iemand met borderline kan van een vrolijke stemming plotseling heel somber worden en klagen over een gevoel van leegte, verveling of zelfs zelfmoordgedachten. Daarnaast kunnen mensen met borderline onvoorspelbaar reageren en hebben ze moeite om contacten te leggen en te onderhouden. Door het zwart-wit denken hebben ze vaak intensieve relaties die kort duren: het is alles of niets. Ze voelen zich snel afgewezen en zijn bang om door mensen die belangrijk voor hen zijn in de steek gelaten te worden.  

In Nederland hebben ongeveer 150.000 tot 200.000 mensen borderline. Hiervan bestaat 75% uit het vrouwelijke geslacht. Het werkelijke aantal borderliners ligt hoger, omdat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis behandeld worden voor bijkomende klachten zoals angst of depressie. De kenmerken van borderline worden dan vaak niet herkend. 

erfelijkheid
borderline

Een borderline persoonlijkheidsstoornis wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. Allereerst is de kans op borderline vijf keer zo groot wanneer één van de ouders borderline heeft. Maar er zijn ook andere risicofactoren die de kans op borderline vergroten: aangeboren persoonlijkheidseigenschappen, traumatische jeugdervaringen en emotionele verwaarlozing door een ouder/verzorger.

kenmerken
borderline

Hoe eerder borderline wordt vastgesteld, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de negen borderline-criteria in de DSM-IV. Om te voldoen aan de diagnose borderline, moet iemand aan vijf van onderstaande negen kenmerken voldoen: 

 • krampachtig proberen te voorkomen dat iemand je – feitelijk of vermeend – in de steek laat; 
 • een patroon van instabiele en intense relaties, waarbij de ander wordt verheerlijkt of jjuist gekleineerd; 
 • een duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel (identiteitsstoornis); 
 • impulsiviteit op ten minste twee gebieden die je kunnen schadenbijvoorbeeld geld verspillen, seks, misbruik van alcohol en/of drugs, roekeloos rijden of vreetbuien); 
 • terugkerende suïcidale gedragingen of automutilatie; 
 • sterk wisselende stemmingen: bijvoorbeeld periodes van intense somberheid, prikkelbaarheid of angst; 
 • een chronisch gevoel van leegte; 
 • inadequate, intense woede of moeite je kwaadheid te beheersen; 
 • voorbijgaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen.  

behandeling
borderline

De afgelopen jaren zijn er nieuwe inzichten ontwikkeld over de behandeling van borderline. De behandeling bestaat uit het leren omgaan met emoties en het terugdringen van impulsief gedrag. Je leert jezelf (en anderen) te begrijpen en ervaart wat het effect van je handelen op je directe omgeving is. Het belangrijkste deel van de behandeling bestaat uit psychotherapie. Diverse therapievormen werken goed bij borderline. Voorbeelden van therapievormen zijn cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie, schematherapie, psychodynamische therapie en systeemtherapie.  

Bij de behandeling van borderline is medicatie tevens een belangrijk hulpmiddel. Er zijn geen specifieke medicijnen voor borderline, maar de symptomen van borderline kunnen bestreden worden met medicatie die ontwikkeld is voor andere stoornissen. Voorbeelden hiervan zijn antipsychotica en antidepressiva. Verder worden slaap- en kalmeringsmiddelen, die gevoelens van angst en onrust wegnemen, voorgeschreven.  

Een tijdelijke opname in een psychiatrisch ziekenhuis is noodzakelijk wanneer de spanningen te hoog oplopen, de persoon zichzelf ernstig verwondt of wanneer de persoon neiging heeft tot zelfdoding.  

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Herken je kenmerken van borderline bij jezelf, jouw kind of partner? En heb je het gevoel dat dit nadelige gevolgen heeft? Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om je hierin te ondersteunen.

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die borderline in jouw leven speelt en wat de gevolgen daarvan zijn. Vervolgens bekijken wij hoe de borderline ontstaan is en hoe het in stand wordt gehouden. We zoomen in op belangrijke ervaringen in jouw leven en stellen ons de vraag wat de verbanden zijn. Zodra we dit goed in kaart hebben, maken we een logische strategie gericht op verandering. In zo’n strategie zit een hiërarchie, je begint immers niet met het moeilijkste. De strategie richt zich op gedachte- en gedragsverandering.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Borderline laat zich kenmerken door veranderingen in gedachten en gevoelens in reactie op de omgeving, waardoor een kort lijntje met je psycholoog juist bij deze stoornis goed werkt. Hoe om te gaan met nare gevoelens of de moeilijkheden die je in het dagelijks leven tegen komt, kan samen met je psycholoog worden onderzocht. Zodat de (negatieve) invloed van borderline op je relaties verminderd kan worden.
De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; een paar maanden brengt al resultaat!

De psycholoog in jouw telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jij samen met jouw psycholoog hebt uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent deze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven. Dit werkt uitstekend bij oefeningen die betrekking hebben op borderline! Borderline is een instabiel zelfbeeld en sterke wisselingen in gedachten, stemmingen en gedrag, waarbij je overspoelt kan raken door je emoties. Vaak komt dit in meerdere relaties voor; familie, partner en vrienden, waardoor het wel even puzzelen is wat je wilt veranderen en behouden. Berusting, omarming en acceptatie van jouw unieke een hoger doel! Je bent charmant, creatief, intelligent, je kan werkelijk begeren en je kan enorm verrassend zijn!
Waar jouw borderline je teveel in de weg staat is het punt van aandacht. Omdat de borderline trekken een onderdeel van je karakter zijn en een gewoonte zijn geworden moeten we er bovenop zitten om te veranderen. Het dagelijks doorlopende gesprek leent zich hier ideaal voor.

Jouw psycholoog staat hierin naast je, stimuleert en coacht je om te relativeren en je emoties te hanteren.
Het blijkt dat wij veel meer onderwerpen en moeilijke situaties kunnen behandelen dan je zou kunnen bij wekelijkse sessies.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over borderline