Autisme
Bij mensen met autisme gaat de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dat kan lastig zijn voor zowel henzelf als hun omgeving. 

Wat is
autisme?

Wanneer je je, simpel gezegd, niet in de gevoelswereld van anderen kunt verplaatsen, lichaamstaal niet begrijpt en moeite hebt met veranderingen kan er sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Iemand met autisme kan helemaal opgaan in details, maar vindt verschillende informatiedelen integreren tot een geheel vaak moeilijk.

Ongeveer 1 op de 100 mensen hebben een vorm van autisme. De bedrading in de hersenen is bij hen anders dan bij de meeste mensen. Autisme komt twee keer zo vaak voor bij mannen dan bij vrouwen. Hoe dat komt, is (nog) onduidelijk. Vermoedelijk heeft het vrouwelijk gen een beschermende werking. Daarnaast wordt autisme bij vrouwen minder goed herkend, omdat zij er vaak op een andere manier mee omgaan.

Erfelijkheid
autisme

Hoe ASS precies ontstaat, is niet bekend. Er is niet specifiek één oorzaak aan te wijzen. Wel zijn er verschillende risicofactoren. Zowel de erfelijkheid als de omgeving (hoge leeftijd van de ouders of een laag geboortegewicht) kunnen bijdragen aan het risico op autisme.  

In 83% van de gevallen is autisme erfelijk. De genetische aanleg wordt onder invloed van nog onduidelijke factoren geactiveerd tijdens de zwangerschap. Je wordt dus autistisch geboren. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen zich over het algemeen op een andere manier ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten; in een andere volgorde of op een ander tempo.  

Vormen van
autisme

Sinds 2013 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende vormen van autisme, zoals Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme. We spreken tegenwoordig alleen nog van ASS, omdat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is voor dit onderscheid. Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen mensen met autistische trekjes. De één is het liefst alleen, terwijl de ander juist op zoek is naar contact. Daarnaast bestaast er verschil in intelligentieniveau: er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, maar ook van hoogbegaafdheid.  

Symptomen
autisme

Autisme wordt gekenmerkt door de volgende symptomen: 

  • Sociale en communicatieve beperkingen: wanneer mensen de meest uitgesproken vorm van autisme hebben sluiten zij zich vaak volledig af voor contact met andere mensen. Ook kan het voorkomen dat ze juist heel graag contact willen maken met anderen, op een manier die vreemd over komt op andere mensen. Hierbij kan sprake zijn van eigenaardig woord- of taalgebruik.   
  • Moeite met het verwerken van informatie: mensen met autisme zijn vaak gevoelig voor bepaalde prikkels, hebben moeite met het verwerken van lichaamstaal en vinden het lastig om plotseling te moeten schakelen tussen situaties.  
  • Herhalen van bepaalde patronen: mensen met ASS houden zich graag vast aan bepaalde patronen en routines, en kunnen geobsedeerd bezig zijn met voorwerpen, onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby’s.  

Verder zijn mensen met autisme vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.  

Daarentegen heeft autisme ook positieve kanten. Zo zijn mensen met autisme zorgvuldig, creatief, vaak heel analytisch en over het algemeen bijzonder goed in het opmerken van details.  

Behandeling
autisme

Autisme is niet te genezen, maar behandeling en/of begeleiding kunnen er wel voor zorgen dat je zo goed mogelijk met deze problematiek leert om te gaan. In de behandeling van autisme is het van belang dat psycho-educatie voor alle betrokkenen én een educatieve benadering (thuis, op het kinderdagverblijf en op school) centraal staan. Bij een educatieve benadering wordt er gezorgd voor een gestructureerde omgeving met duidelijke communicatieve ondersteuning. Het kind wordt communicatieve en sociale vaardigheden aangeleerd. Bij volwassenen met autisme kunnen psycho-educatie en bijvoorbeeld lotgenotencontact helpen om te leren omgaan met problemen die samen kunnen gaan met autisme.  

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Lees verder

Meer artikelen

Gewoontes doorbreken

Gewoontes we kennen ze allemaal. De routine gewoontes zoals je rituelen bij het wakker worden en opstaan. De sociale gewoontes zoals het dichtklappen bij dominante mensen.

Narcisme kenmerken

Narcisme op een rij

We zien dat er veel aandacht is voor narcisme. Vermoedelijk niet omdat de narcist ineens aan zelfonderzoek doet om het eigen gedrag te begrijpen… Maar omdat narcisme een relatie onder druk zet en soms zelfs slachtoffers maakt. Partner, vrienden en familie zoeken het internet af naar antwoorden. Daarom hebben we voor jou een lijstje kenmerken samengesteld.

Narcisme

Wat is narcisme?

Er is veel aandacht is voor narcisme. En dat is waarschijnlijk niet omdat de narcist ineens aan zelfonderzoek doet…. Het zijn de partner, vrienden en familie die zich afvragen wat narcisme is, wat overkomt me, welke invloed heeft het op mij, kan de narcist veranderen, hoe ga ik er mee om en/of hoe kom ik ervan af?!

Mentale gevolgen van een lockdown

Mentale gevolgen van een lockdown

Nederland zit in lockdown. We zitten met onze gezinsleden allemaal op elkaar en irritaties worden uitvergroot. Daarnaast missen we de ontlading die uitjes en feestjes ons bieden. Lees hier de mentale gevolgen van de corona maatregelen.

Shopping Basket