Austime

Bij mensen met autisme gaat de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dat kan lastig zijn voor zowel henzelf als hun omgeving.   

Autisme Psychologen Loket

wat is
autisme?

Wanneer je je, simpel gezegd, niet in de gevoelswereld van anderen kunt verplaatsen, lichaamstaal niet begrijpt en moeite hebt met veranderingen kan er sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Iemand met autisme kan helemaal opgaan in details, maar vindt verschillende informatiedelen integreren tot een geheel vaak moeilijk.

Ongeveer 1 op de 100 mensen hebben een vorm van autisme. De bedrading in de hersenen is bij hen anders dan bij de meeste mensen. Autisme komt twee keer zo vaak voor bij mannen dan bij vrouwen. Hoe dat komt, is (nog) onduidelijk. Vermoedelijk heeft het vrouwelijk gen een beschermende werking. Daarnaast wordt autisme bij vrouwen minder goed herkend, omdat zij er vaak op een andere manier mee omgaan.

erfelijkheid
autisme

Hoe ASS precies ontstaat, is niet bekend. Er is niet specifiek één oorzaak aan te wijzen. Wel zijn er verschillende risicofactoren. Zowel de erfelijkheid als de omgeving (hoge leeftijd van de ouders of een laag geboortegewicht) kunnen bijdragen aan het risico op autisme.  

In 83% van de gevallen is autisme erfelijk. De genetische aanleg wordt onder invloed van nog onduidelijke factoren geactiveerd tijdens de zwangerschap. Je wordt dus autistisch geboren. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen zich over het algemeen op een andere manier ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten; in een andere volgorde of op een ander tempo.  

vormen van
autisme

Sinds 2013 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende vormen van autisme, zoals Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme. We spreken tegenwoordig alleen nog van ASS, omdat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is voor dit onderscheid. Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen mensen met autistische trekjes. De één is het liefst alleen, terwijl de ander juist op zoek is naar contact. Daarnaast bestaast er verschil in intelligentieniveau: er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, maar ook van hoogbegaafdheid.  

symptomen
autisme

Autisme wordt gekenmerkt door de volgende symptomen: 

 • Sociale en communicatieve beperkingen: wanneer mensen de meest uitgesproken vorm van autisme hebben sluiten zij zich vaak volledig af voor contact met andere mensen. Ook kan het voorkomen dat ze juist heel graag contact willen maken met anderen, op een manier die vreemd over komt op andere mensen. Hierbij kan sprake zijn van eigenaardig woord- of taalgebruik.   
 • Moeite met het verwerken van informatie: mensen met autisme zijn vaak gevoelig voor bepaalde prikkels, hebben moeite met het verwerken van lichaamstaal en vinden het lastig om plotseling te moeten schakelen tussen situaties.  
 • Herhalen van bepaalde patronen: mensen met ASS houden zich graag vast aan bepaalde patronen en routines, en kunnen geobsedeerd bezig zijn met voorwerpen, onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby’s.  

Verder zijn mensen met autisme vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.  

Daarentegen heeft autisme ook positieve kanten. Zo zijn mensen met autisme zorgvuldig, creatief, vaak heel analytisch en over het algemeen bijzonder goed in het opmerken van details.  

behandeling
autisme

Autisme is niet te genezen, maar behandeling en/of begeleiding kunnen er wel voor zorgen dat je zo goed mogelijk met deze problematiek leert om te gaan. In de behandeling van autisme is het van belang dat psycho-educatie voor alle betrokkenen én een educatieve benadering (thuis, op het kinderdagverblijf en op school) centraal staan. Bij een educatieve benadering wordt er gezorgd voor een gestructureerde omgeving met duidelijke communicatieve ondersteuning. Het kind wordt communicatieve en sociale vaardigheden aangeleerd. Bij volwassenen met autisme kunnen psycho-educatie en bijvoorbeeld lotgenotencontact helpen om te leren omgaan met problemen die samen kunnen gaan met autisme.  

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Herken je kenmerken van autisme bij jezelf of bij jouw kind of partner? Zorgen deze voor problemen in de normale routine op school/studie/werk, en/of op sociaal vlak? Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om hierin te ondersteunen.

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die de autistische kenmerken in jouw leven spelen en wat de gevolgen daarvan zijn. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, dus genetisch bepaald. Autisme kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Voor mensen met autisme is het lastig informatie uit de omgeving goed te ordenen, waardoor je moeite kunt hebben met veranderingen, sociale vaardigheden, communicatie en het aangaan van relaties. Waar je tegen aanloopt verschilt natuurlijk per persoon en per context. We zoomen in op belangrijke ervaringen in jouw leven en stellen ons de vraag hoe jij het beste functioneert. Zodra we dit goed in kaart hebben, maken we een logische strategie gericht op verandering. In zo’n strategie zit een hiërarchie, je begint immers niet met het moeilijkste. De strategie richt zich op gedachte- en gedragsverandering.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Dit maakt het gesprek concreet en helpt bij het herkennen van situaties. Daarnaast kunnen we meedenken hoe je lastige situaties beter kunt begrijpen.
De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; Een maand brengt al resultaat!

De psycholoog in jouw telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jij samen met jouw psycholoog hebt uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent deze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven. Dit werkt uitstekend bij oefeningen die betrekking hebben op omgaan met autisme! Het dagelijks contact bevordert net zoals in het sociale leven de vertrouwensrelatie – wat juist bij autisme vaak een moeilijkheid is. Jouw psycholoog kijkt over jouw schouders en bespreekt verschillende verklaringen voor een lastige situatie. Omarming en acceptatie van jouw unieke zelf blijft een werkzame interventie en een hoger doel! Mensen met autisme hebben veel kwaliteiten die wij bij Loket nastreven, denk aan: oprechtheid, concentratie, kennis, organisatorische vaardigheden, visueel geheugen, leergierigheid, betrouwbaarheid, loyaliteit, opmerkzaamheid, technische vaardigheden, probleem-analyserend vermogen, oog voor detail, planmatigheid en resultaatgerichtheid
Waar jouw autistische trekken jou teveel in de weg staan, is het punt van aandacht.

Jouw psycholoog staat hierin naast je, stimuleert en coacht je. Daarnaast blijkt dat we veel meer onderwerpen en moeilijke situaties kunnen behandelen, dan je zou doen bij reguliere wekelijkse consulten.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over autisme