Assertiviteit

Assertiviteit houdt in dat je op een tactvolle wijze opkomt voor je mening, wensen of belangen. Als je moeite hebt met het zeggen van ‘nee’, kan je leren om assertiever in het leven te staan.  

Assertiviteit Psychologen Loket

wat is
assertiviteit?

Assertiviteit betekent letterlijk dat je zelfbewust en zelfverzekerd bent en dat je jezelf durft te zijn. Het is het uiten van je gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je komt op een respectvolle manier, zowel voor jezelf als voor de ander, op voor je eigen belangen. Je houdt je eigen belangen en grenzen in de gaten, en vecht ze aan wanneer dit nodig is: zo zeg je nee.  

 Assertiviteit heeft dus te maken met de manier waarop je communiceert met anderen, zowel verbaal als non-verbaal. Sommige mensen zijn van nature assertiever dan anderen, maar assertieve communicatietechnieken kunnen door iedereen worden aangeleerd.  

Kenmerken van
assertiviteit

Assertiviteit of een assertieve houding hebben bestaat uit vier elementen: 

 • Je eigen keuzes maken. 
 • Jezelf durven te zijn en je kwetsbaarheid durven te tonen.
 • Conflicten niet uit de weg gaan, maar ze ook niet opzoeken. 
 • Voor jezelf opkomen door vriendelijk, maar duidelijk te zeggen wat je wel en niet wilt. 

belang van
assertiviteit

Als je niet assertief genoeg bent, ook wel sub-assertief genoemd, kom je te weinig voor jezelf en je eigen belangen op. Je houdt teveel rekening met de belangen van een ander en je verwaarloost je eigen belangen. Mensen die alleen maar anderen pleasen, lijden daar zelf onder. Een tekort aan assertiviteit kan leiden tot stress en een vergrote kans op een burn-out.  

Maar je kunt ook doorslaan en agressief worden: hierbij zie je vooral je eigen belang, de belangen van een ander worden niet gezien of zelfs genegeerd. Op deze manier wals je over anderen heen en kan je vrienden kwijtraken.  

Voordelen 
Assertiviteit kan je veel opleveren: je krijgt respect, wordt serieus genomen en mensen houden rekening met je. Ook worden je relaties met anderen sterker. Op deze manier voel je je sterker en zelfbewuster en wordt zowel je zelfvertrouwen als je zelfwaardering vergroot. De kans op stress, overspannen raken of een burn-out krijgen wordt een stuk kleiner als je assertief bent. Daarnaast neemt je plezier op de werkvloer toe, doordat je klussen krijgt die je leuk en interessant vindt. Bovendien kan een beetje assertiviteit ook bijdragen aan een goed salaris. Kortom, door voor jezelf te leren opkomen verloopt je leven veel meer zoals je zelf wilt.  

gedrag &
assertiviteit

Onderstaand een aantal voorbeelden van assertief gedrag: 

 • iets doen wat je graag wilt, maar wat je eigenlijk niet durft; 
 • niet de hele tijd sorry zeggen, alleen wanneer het je écht spijt; 
 • een feestje afzeggen omdat je gewoonweg geen zin hebt om te gaan; 
 • nee zeggen tegen die extra klus op het werk; 
 • ja zeggen als je iets juist heel graag wil doen; 
 • bij je standpunt blijven, ook al vindt een ander dat niet leuk en leidt het zelfs tot een ruzie; 
 • aan een ander vertellen wat je dwars zit vanuit je eigen ervaring (‘het voelt voor mij alsof..’) en zonder het te verzwakken als de ander op een heftige manier reageert; 
 • helder formuleren zonder te stotteren of te zacht te praten. 

Verder bestaat assertiviteit uit een aantal ondersteunde competenties en vaardigheden: conflicten hanteren, empathie, inlevingsvermogen, luisteren, stress hanteren en zelfvertrouwen.  

oefenen met
assertiviteit

Hier alvast een aantal tips om assertiever te worden: 

 • let op je lichaamshouding: sta op twee benen, houd je rug recht, je kin omhoog en kijk recht in de ogen van je gesprekspartner; 
 • geef precies aan wat je wilt, waarbij je eerst oefent voor de spiegel; 
 • leer feedback te ontvangen en feedback te geven; 
 • zeg vriendelijk, maar doortastend tegen een telefonische verkoper dat je niet geïnteresseerd bent; 
 • ga een winkel in, bekijk een artikel, vertel de verkoper dat het toch niets voor je is, bedank en loop de winkel weer uit. 

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Heb jij moeite om voor jezelf op te komen? Of ben je juist teveel bezig met het pleasen van anderen? En heb je het gevoel dat dit nadelige gevolgen heeft? Zou je graag wat meer zelfvertrouwen en assertiviteit bij jouw partner of kind zien?
Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om hierin te ondersteunen.

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die sub-assertiviteit in jouw leven speelt en wat de gevolgen daarvan zijn. Sub-assertiviteit betekent dat je onvoldoende assertief bent en niet opkomt voor jouw eigen belangen en behoeften. Vervolgens bekijken wij hoe de sub-assertiviteit bij jou is ontstaan en hoe het in stand wordt gehouden. We zoomen in op belangrijke ervaringen in jouw leven en stellen ons de vraag wat de verbanden zijn. Zodra we dit goed in kaart hebben, maken we een logische strategie gericht op verandering. In zo’n strategie zit een hiërarchie, je begint immers niet met het moeilijkste. De strategie richt zich op gedachte- en gedragsverandering.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Dit maakt het gesprek concreet en helpt bij het herkennen van situaties.
De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; Een maand brengt al resultaat!

De psycholoog in jouw telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jij samen met jouw psycholoog hebt uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent deze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven. Dit werkt uitstekend bij oefeningen die betrekking hebben op assertiviteit! Het kan hierbij gaan om vragen die je hebt over hoe je van reactief naar actief assertief kan gaan en hoe je assertiever kan zijn in lastige situaties. Je leert om jouw eigen standpunten, belangen en grenzen te bewaken en verdedigen op een respectvolle wijze, en om gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en directe manier over te brengen, waarbij je het conflict niet uit de weg gaat. Verder leer je om adequaat om te gaan met onaangepaste reacties, verbale agressie en uitdagingen, ook als je onder druk staat. Assertiviteit is het vermogen voor jezelf op te komen, waarbij de relatie met de ander intact blijft; sociale vaardigheid. Bij de meeste mensen verschilt dit vermogen per levensgebied, je bent bijvoorbeeld met je vrienden een stuk assertiever dan bij je collega’s. Assertiviteit is verbonden aan zelfvertrouwen en zelfrespect en heeft dus een grote invloed op je stemming. Omarming en acceptatie van jouw unieke zelf blijft tevens een werkzame interventie en een hoger doel!
Waar jouw sub-assertiviteit jou teveel in de weg staat is het punt van aandacht. Kernaannames zoals “Als ik voor mezelf op kom dan…” zijn een gewoonte geworden, waardoor we er bovenop moeten zitten om deze te veranderen. Het dagelijks doorlopende gesprek leent zich hier ideaal voor!

Jouw psycholoog staat hierin naast je, stimuleert en coacht je om te kiezen waarin perfectionisme jou helpt, hoe je relativeert en loslaat. Daarnaast blijkt dat we veel meer onderwerpen en moeilijke situaties kunnen behandelen, dan je zou doen bij reguliere wekelijkse consulten.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over assertiviteit