ADHD

Hoe ADHD tot uiting komt, verschilt van persoon tot persoon. Niet elke ADHD’er heeft in dezelfde mate last van concentratieproblemen, hyperactiviteit of impulsiviteit. Ook iemand met ADHD kan op bepaalde momenten geconcentreerd of rustig zijn.

ADHD Psychologen Loket

wat is
adhd?

Het komt regelmatig voor dat de signalen van ADHD het eerst worden opgemerkt in het onderwijs. Sommige kinderen vertonen druk gedrag, hebben moeite met het vasthouden van hun aandacht en zijn snel afgeleid. Hier zit geen kwade wil achter, maar dit gedrag zorgt soms wel voor problemen thuis of in de klas. Bij volwassenen vallen vooral de aandachts- en concentratieproblemen op. ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Mensen met ADHD zijn snel afgeleid, overmatig actief en kunnen hierdoor niet goed functioneren in meerdere sociale situaties, zoals in het gezin, op school, op het werk of bij verenigingen. 

Hoe ADHD tot uiting komt, verschilt van persoon tot persoon. Niet elke ADHD’er heeft in dezelfde mate last van concentratieproblemen, hyperactiviteit of impulsiviteit. Ook iemand met ADHD kan op bepaalde momenten geconcentreerd of rustig zijn. ADHD komt voor bij 5% van de jeugdigen; bij jongens meer dan bij meisjes. Op latere leeftijd verdwijnt bij een derde de klachten. ADHD is dus niet per definitie een ‘hersenziekte’, maar ook niet per definitie een ‘sociaal probleem’. De verklaring van ADHD is een samenspel van neurobiologische, genetische en omgevingsfactoren.

erfelijkheid van
adhd?

Ook al zit ADHD in je genen, dan is het nog niet gezegd dat je last van ADHD krijgt. Dit hangt, naast de erfelijke component, ook af van de omgeving. De kans dat de stoornis zich ontwikkelt is groter wanneer er sprake is van zowel een erfelijke aanleg als het ervaren van veel stress en negatieve levenservaringen.

diagnose
adhd

De diagnose ADHD wordt gesteld aan de hand van de ADHD-criteria in de DSM 5 (de diagnostische handleiding van psychische stoornissen). Zij hanteren de volgende ADHD-criteria:

 • Symptomen: er moeten minstens 6 symptomen zijn die duiden op aandachtstekort of hyperactiviteit.
 • Leeftijd: de symptomen moeten aanwezig zijn geweest voor het 12e
 • Omgeving: de symptomen moeten in twee of meer omgevingen voorkomen. Dus niet alleen thuis, maar ook op school of op het werk.
 • De mate van beperking: de symptomen moeten de prestaties op school of op het werk belemmeren of verminderen.
 • Andere stoornissen: de symptomen kunnen niet verklaard worden door een andere diagnose.

 

symptomen
adhd

De diagnose ADHD wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. Kinderen vallen vaak op vanwege hun hyperactieve gedrag en impulsiviteit. Ook op latere leeftijd kunnen deze klachten nog voor komen. Verder staan bij volwassenen de aandachts- en concentratieproblemen op de voorgrond. In de DSM 5 worden drie beelden van ADHD onderscheiden:

 • Het overwegend onoplettende beeld: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtsproblemen. Denk aan; snel afgeleid, dromerig, passief/teruggetrokken lijken, ongeorganiseerd en vergeetachtig, niet lijken te luisteren, vaak dingen kwijt zijn of verliezen, moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas/omgeving, moeilijk instructies kunnen volgen, moeite met aandacht richten, moeite aandacht bij taken of spelactiviteiten te houden.
 • Het overwegend hyperactieve/impulsieve beeld: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit. Den hierbij aan; moeilijk stil kunnen blijven zitten, moeilijk op zijn/haar beurt kunnen wachten, van de ene activiteit naar de andere hollen, overdreven veel praten, niet rustig kunnen spelen, anderen in de rede vallen, zich vaak in gevaarlijke situaties storten.
 • Het gecombineerde beeld: beide soorten problemen komen gezamenlijk voor.

behandeling
adhd

De behandeling van ADHD bestaat bestaat meestal uit een combinatie van deze componenten: psychosociale interventies, psycho-educatie en medicatie. Voorbeelden van psychosociale interventies zijn individuele behandeling door een psycholoog en groepstherapie. Voor kinderen en jongeren is tevens oudertraining en/of leerkrachttraining mogelijk. Voorbeelden van medicatie zijn Ritalin of Concerta.

Add vs.
adhd

ADD is een subtype van ADHD en staat voor Attention Deficit Disorder. Het wordt een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidstype genoemd. Er is voornamelijk sprake van een verminderde concentratie. Bovenstaande ADD symptomen en ADD kenmerken komen vrijwel altijd voor bij mensen met ADD. Voorbeelden van overige kenmerken zijn: slecht overzicht in tijd hebben, vergeetachtig en chaotisch door een slecht kortetermijngeheugen, moeite met prioriteiten stellen en meer behoefte aan slaap.

verder praten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zou je willen dat een van onze psychologen over jouw specifieke situatie meedenkt? Dat kan telefonisch via 0900-0106 (99ct pm). Elke dag tussen 15 en 23 uur.

 

Hoe wij kunnen helpen?

Heb jij zelf, jouw kind of partner concentratieproblemen, hyperactiviteit en/of impulsiviteit? En heb je het gevoel dat dit nadelige gevolgen heeft? Gun jezelf en jouw omgeving een persoonlijke psycholoog om hierin te ondersteunen!

In een doorlopend gesprek bespreken wij de rol die de ADHD-klachten in jouw leven spelen en wat de gevolgen daarvan zijn. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. De diagnose wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. Vaak vallen kinderen op vanwege hyperactief en impulsief gedrag. Bij volwassenen staan vooral aandacht- en concentratieproblemen op de voorgrond. Wanneer aandacht- en concentratieproblemen duidelijk aanwezig zijn, maar er weinig sprake is van hyperactiviteit, kan er sprake zijn van ADD. Wanneer je AD(H)D hebt, heb je vaak moeite met het plannen en organiseren van het dagelijks leven. Het kan invloed hebben op schoolprestaties en het functioneren op het werk. Waar je tegen aanloopt verschilt natuurlijk per persoon en per context. We zoomen in op belangrijke ervaringen in jouw leven en stellen ons de vraag hoe jij het beste functioneert. Zodra we dit goed in kaart hebben, maken we een logische strategie gericht op verandering. In zo’n strategie zit een hiërarchie, je begint immers niet met het moeilijkste. De strategie richt zich op gedachte- en gedragsverandering.

Omdat wij werken met een dagelijks doorlopend gesprek kunnen we makkelijker praten over recente situaties of zelfs situaties in het hier-en-nu. Dit maakt het gesprek concreet en helpt bij het herkennen van situaties. Daarnaast kunnen we meedenken hoe is lastige situatie te begrijpen.
De ervaring leert dat dit zeer efficiënt is; Een maand brengt al resultaat!

De psycholoog in jouw telefoon werkt ook als een ‘stok achter de deur’. Oefeningen die jij samen met jouw psycholoog hebt uitgezet worden dagelijks besproken, waardoor je minder geneigd bent deze te ‘vergeten’ of voor je uit te schuiven, zoals vaker gebeurd bij ADHD. Dit werkt dus uitstekend bij oefeningen die betrekking hebben op ADHD! Jouw psycholoog kijkt over je schouders mee en bespreekt hoe om te gaan met bepaalde situaties om uiteindelijk tot een goede en haalbare structuur te komen. Omarming en acceptatie van jouw unieke zelf blijft een belangrijk onderwerp en een hoger doel! Per slot van rekening heeft ook ADHD voordelen, denk aan: Hyper-focus, Creativiteit, Pragmatisme, Veerkracht, Intuïtief, Fantasievol, Humoristisch, en Impulsiviteit (leuke dingen doen zonder teveel gedoe !).
Waar jouw ADHD trekken je teveel in de weg staan is het punt van aandacht.

Jouw psycholoog staat hierin naast je, stimuleert en coacht. Daarnaast blijkt dat we veel meer onderwerpen en moeilijke situaties kunnen behandelen, dan je zou doen bij reguliere wekelijkse consulten.

Hoe werkt het?

Om jouw gratis proefperiode te starten kun je je aanmelden via het aanmeldformulier (bovenstaande knop) of via WhatsApp (knop rechts onder in beeld). Je wordt dan binnen enkele uren benadert door jouw psycholoog om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen, waarna het doorlopende gesprek start.

Gun jezelf onbeperkt toegang tot jouw eigen psycholoog.

In het huidige systeem kost een sessie met een psycholoog of coach minimaal 99 euro. Bij psychologen Loket betaal je slechts 41 euro voor de hele week!

wat kan ik verwachten?

 • Jouw eigen psycholoog
 • Een doorlopend gesprek via de telefoon (tekst, audio en video)
 • Op afspraak beeld bellen
 • Onbeperkt contact
 • Vlotte reactie
 • Psycho-educatie
 • Sparrings-partner
 • Advies
 • Steun
 • Professionaliteit
 • Luisterend oor
 • Positiviteit
meer over adhd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *